شرکت صبوران پلیمر از تجربه و تجهیزات مناسب برای انجام فرآیند های مورد نیاز بعد از تزریق قطعات پلاستیکی برخوردار است.


برخی خدمات ارزش افزوده واحد مونتاژ

  • جوش پلاستیک التراسونیک و هات پلیت
  • مونتاژ مجموعه های پلیمری با استفاده از فیکسچرهای مونتاژی
  • برش و لخت کردن سیم
  • کریمپ ترمینال بر روی سیم
  • قابلیت انجام تست های الکتریکی، مکانیکی، نشتی و ...

20161225_112827op