شرکت صنعتی صبوران پلیمر طی سالها کسب تجربه موفق در زمینه تولیدات قطعات پلیمری خودرو باتمرکز به کنترل کیفیت خدمات آزمایشگاهی، در پی سیاستگذاری اصل 44 قانون اساسی و چشم انداز سند ملی توسعه سازمان ملی استاندارد ایران مبنی واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی حائز شرایط ، ضمن تعریف خط مشی و استراتژی مناسب، کارآمد و اثر بخش و جذب کارکنان مجرب، متعهد، خلاق و متخصص و با درک صحیح از نیازمندیها و انتظارات مشتریان، آزمایشهای ذیل را راه اندازی و اقدام نموده است.


لیست برخی از آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه صبوران پلیمر:

 •      مقاومت به خوردگی پوشش سطحی فلزات (سالت اسپری Salt spray)
 •     شاخص جریان مذاب پلیمری (MFI)
 •     سختی Shore A/D
 •     پیرسازی آب و هوایی
 •     پیرسازی حرارتی (آون و فریزر)
 •     مقاومت به ضربه (Falling ball)
 •     لکه پذیری
 •     اشتعال پذیری
 •     اندازه گیری تصویری (VMS)
 •     تست عملکرد و دوام دستگیره های خودرو
 •     تست عملکرد و دوام سوئیچ های لای درب خودرو
 •     اندازه گیری نیرو مونتاژ و دمونتاژ خار وبست های پلیمری