در شرکت صبوران پلیمر طراحی و ساخت مناسب قالب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ارزش سرمایه گذاری بر روی ساخت قالب از سوی مشتری درک شده است.
در این راستا واحد قالبسازی با در اختیار داشتن تجهیزات مناسب امکان ساخت قالب های پلاستیک را با کیفیت مطلوب و هزینه مناسب فراهم نموده است. با استفاده از دستگاه تست پرشدن و آببندی قالب زمان ساخت و تایید نهایی قالب کاهش یافته است.
طراحی، تحلیل و ساخت قالب با استفاده از نرم افزارهای به روز مهندسی نظیر Power MILL, Moldflow, Auto CAD, Catia انجام می شود.


لیست تجهیزات قالبسازی:

  • 2 عدد دستگاه ماشین کاری CNC 
  • 2 عدد دستگاه اسپارک
  • 1 عدد دستگاه تراشکاری
  • دستگاه تست آببندی قالب

تعمیرات و نگهداری قالب ها

بعد از ساخت و نهایی شدن قالب و شروع تولید، تعمیرات و نگهداری از آن در چارچوب یک برنامه نگهداری پیشگیرانه با استفاده از سیستم نرم افزاری مدیریت در واحد قالبسازی انجام میشود.


photo_2016_10_31_14_28_05