ما بر این باوریم که رعایت ارزش های اخلاقی، بکارگیری علم و منابع انسانی کارآمد، سهم موثری در رسیدن به توسعه ی پایدار و اهداف عالیه ی سازمان خواهد داشت.

"سهیل صبوری"