واحد تحقیق و توسعه شرکت صنعتی صبوران پلیمر

تحقیق و توسعه یکی از مهم‌ترین بازوهای تحقیقاتی و علمی شرکت صنعتی صبوران پلیمر در سال‌های اخیر بوده است. تا جایی که واحد R&D ، از ابتدای تاسیس این شرکت صنعتی با حدود 40 سال سابقه به شکلی مداوم و با هدف بهبود مستمر تولیدات شرکت همگام با بخش تولید و آزمایشگاه فعالیت خود را آغاز کرده است.
با گذشت نزدیک به 4دهه از فعالیت شرکت صنعتی صبوران پلیمر، واحد تحقیق و توسعه سیر بهبود مستمر و تعالی خود را پیموده است و اکنون در قدرتمندترین و بهترین شرایط از بدو تاسیس شرکت قرار دارد.

اهداف و برنامه‌ریزی‌ها
واحد تحقیق و توسعه شرکت صنعتی صبوران پلیمر اهداف زیر را مدنظر قرار داده است:
۱- برنامه‌ریزی، توسعه و طراحی محصولات جدید و بهبود محصولات کنونی
۲- نوآوری در طراحی محصولات تولیدی شرکت
۳- نوآوری و بهبود در مواد مورد استفاده
نوآوری در فرآیندهای تولید و در این راه برنامه‌های خود را متمرکز بر سازوکار اجرایی در موارد زیر کرده است:
بهبود تکنولوژی های تولید
هدایت پروژه‌های توسعه و به روزآوری محصولات
راهنمایی پروژه‌های تحقیقات بازار
بهینه‌سازی ویژگی‌های محصول
بهبود روش‌های کنترل کیفیت و تدوین استانداردها

قلب فناوری شرکت صنعتی صبوران پلیمر واحد تحقیق و توسعه است و نقش آن تغذیه تکنولوژیکی کارخانه در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش است. و جستجوگر تکنولوژی از طریق تحقیق و پژوهش است.
در مجموع، مأموریت‌های واحد تحقیق و توسعه را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد :
۱- درک دقیق استراتژی‌های شرکت (استراتژی های جاری و آینده)
۲- درک نیازهای بازار
۳- کشف ایده‌های جدید و تبدیل آنها به محصول
۴- فهم و شناخت روند فناوری‌های موجود و فناوری های آینده
۵- ایجاد مزیت بر پایه توانایی انجام مداوم نوآوری
۶- حفظ مزیت و صیانت از نوآوری
۷- تعامل با شرکتهای همکار