مجموعه هواکش پراید

نام : مجموعه هواکش پراید
شماره فنی : M13NISG104

درپوش تایمینگ بالا یورو 4

نام : درپوش تایمینگ بالا یورو 4
شماره فنی : MB630-10-510B

درپوش تایمینگ پایین

نام : درپوش تایمینگ پایین
شماره فنی : KK15010500

مخزن شیشه شوی پراید

نام : مخزن شیشه شوی پراید
شماره فنی : SDX11674TOB

مخزن شیشه شوی تیبا

نام : مخزن شیشه شوی تیبا
شماره فنی : TN03028910D

گلویی شیشه شوی پراید

نام : گلویی شیشه شوی پراید
شماره فنی : SDX11674C0A

گلویی شیشه شوی تیبا

نام : گلویی شیشه شوی تیبا
شماره فنی : TN0302892030

سینی زیرباطری پراید

نام : سینی زیرباطری پراید
شماره فنی : SDX1156981B

مخزن آرامش بزرگ

نام : مخزن آرامش بزرگ
شماره فنی : KB3591319X

خرطومی هواکش پراید (لاستیکی)

نام : خرطومی هواکش پراید (لاستیکی)
شماره فنی : KB35913221A

خرطومی هواکش جدید پراید

نام : خرطومی هواکش جدید پراید
شماره فنی : SB25913221

لوله مکنده

نام : لوله مکنده
شماره فنی : M13NI13330

کورکن دلکو

نام : کورکن دلکو
شماره فنی : M13NI18601

براکت رادیاتور تیبا

نام : براکت رادیاتور تیبا
شماره فنی : DN03021415B