آزمایشگاه

شرکت صنعتی صبوران پلیمر طی سالها کسب تجربه موفق در زمینه تولیدات قطعات پلیمری خودرو باتمرکز به کنترل کیفیت خدمات آزمایشگاهی، در پی سیاستگذاری اصل 44 قانون اساسی و چشم انداز سند ملی توسعه سازمان ملی استاندارد ایران مبنی واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی حائز شرایط ، ضمن تعریف خط مشی و استراتژی مناسب، کارآمد و اثر بخش و جذب کارکنان مجرب، متعهد، خلاق و متخصص و ...
ادامه مطلب

سیستم مدیریت کیفیت

زمانی که صحبت از سیستم مدیریت کیفیت در شرکت صنعتی صبوران پلیمر می شود، منظور این است که این سیستم یا سازمان با اتکا به (گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت کیفیت خودرو، دریافت گرید A+ از شرکت ساپکو و دریافت گرید B ارزیابی جامع ساپکو و...) با برنامه ریزی، ساماندهی، هدایت و کنترل عوامل مربوطه را به دست گرفته است و اجرایی نموده و کیفیت را در سراسر ...
ادامه مطلب