Securpolice_sicurezza-milano_lavoro

 از علاقه شما برای همکاری با شرکت صبوران پلیمر متشکریم. اگر در جستجوی شغلی مرتبط با تولید قطعات پلیمری و برقی خودرو و کار در یک محیط پویا و پرانرژی هستید و البته ویژگیهایی مثل مسئولیت‌پذیری، خلاقیت و روحیه کار گروهی را هم دارید، می توانید شغل مورد نظر خود را انتخاب و  فرم همکاری را تکمیل کنید. لیست مشاغل مورد نیاز ما به طور مدام در حال بروز رسانی هستند و ما امیدواریم شما با توجه به توانایی ها و تجارب تان شغل مورد نظر خود را در این قسمت بیابید.

در صورت تایید برای حضور در مصاحبه، جهت چاپ فرم استخدامی اینجا کلیک کنید و فرم را قبل از حضور در مصاحبه تکمیل نمایید.