از دیگر تحقیقاتی که تکنولوژی استفاده از پلیمر را در اختیار نیازهای روزمره می‌گذارد، ساخت سنسور یا حس‌گر است. البته این تحقیقات چندان جدید نیست و قبلاً هم از ساختارهای پلیمری شکننده و شفاف، سنسورهای حرارتی ساخته شده‌اند. اما با این حال، سنسورهای جدید قرار است نرم، انعطاف پذیر و شفاف باشند، که خود به تنهایی یکی از پیشرفت‌های بزرگ در صنعت ساخت حسگر به حساب می‌آید. این حسگرها که انتقال الکترون را با سرعت 100 میکرولت بر کلوین انجام می‌دهند، 10 برابر قوی‌تر از سایر سنسورها هستند. ساخت این حسگرهای گرمایی تا 6 ماه آینده به پایان می‌رسد و نمونه‌های اولیه آن وارد مراحل تست می‌شوند.