جرم قالب عمدتا در اثر رسوب ناشی از تخریب حرارتی پلیمر طی فرآیند طولانی مدت تزریق پلاستیک رخ می دهد. پلی استال به دلیل تمایل شدید به تخریب حرارتی و تولید گاز فرمالدهید به شدت مستعد تولید جرم هایی بر روی قالب است که براحتی از روی قالب پاک نمیشود.
جرم قالب موجب بروز پیامدهایی نظیر ظاهر نامناسب قطعات تولیدی می شود. در صورت پایین بودن بیش از اندازه دمای قالب، گاز فرار پلی استال به راحتی بر روی قالب رسوب خواهد کرد.

1.    ریشه های بروز جرم قالب
الف. رطوبت رزین پلی استال.
ب. افزودنی های مهاجرت کرده به سطح قطعه و تخریب آنها.
ج.  پارافرمالدهید پلیمریزه شده بر سطح قالب که ناشی از باقی ماندن مقادیر ناچیز گاز فرمالدهید تولید شده از تخریب پلی استال است.

2.    تاثیر پارامترهای تزریق در ایجاد جرم قالب
الف. افزایش دمای مذاب…………افزایش جرم قالب
ب. افزایش سرعت تزریق…………افزایش جرم قالب
ج. افزایش زمان ماندگاری مواد در سیلندر………… افزایش جرم قالب
د. افزایش وزن تزریق دستگاه ………… افزایش جرم قالب
ه. افزایش دمای قالب…………..کاهش جرم قالب
و. رطوبت مواد…………جرم قالب

3.    پیشگیری جهت کاهش بروز جرم بر روی قالب
- طراحی کانال های خروج هوای مناسب جهت خارج شدن گاز فرمالدهید
- استفاده از بلوک های اینسرتی جهت شستشوی راحت تر قالب
- استفاده از پوشش دهی به روش PVD برای قطعات کوچک و آبکاری کروم برای قطعات بزرگ


4.    اقدامات پیشگیرانه در نگهداری قالب
-تمیزکاری قالب با شوینده های مناسب نظیر اسپری تمیزکننده IPA و یا حلال هایی نظیر ایزوپروپیل الکل و یا بنزیل الکل به طور مکرر. میزان کم جرم قالب براحتی قابل تمیز شدن است. در صورت تمیز کاری نامناسب با افزایش جرم تمیزکاری آن بسیار سخت خواهد شد.
-استفاده از اسپری و یا حلال های مناسب در طول  فرآیند تزریق جهت جلوگیری از رسوب جرم بر روی قالب و از بین بردن آن


5.    روش های تمیزکاری قالب های جرم گرفته
الف. استفاده از اسپاتول و یا کاردک هایی از جنس مس، برنج و بامبو
ب. استفاده از سنباده و ابزار پولیش
ج. استفاده از روش آیس بلاستینگ
د. استفاده از روش شستشو با حمام التراسونیک
و. استفاده از پاک کننده های شیمیایی:
1) استفاده از اسپری: استفاده از این اسپری در حین فرآیند تزریق میتواند باعث از بین رفتن جرم و جلوگیری از تشکیل آن شود.
2) قرار دادن قسمت های اینسرتی به میزان 10 دقیقه در حلال بنزیل الکل در دمای 150 درجه
3) استفاده از شوینده های قلیایی که به دلیل خورنده بودن این نوع شوینده ها میبایست سطح قالب بعد از شستشو با آنها بخوبی پاک گردد. 

22

تهیه: ابراهیم مهراسبی
مدیر توسعه و تحقیقات