شاید دیده باشید که قطعات پلاستیکی تحت شرایط مختلف آب وهوایی و نور خورشید دچار تغییراتی در ظاهر و استحکام می‌شوند. در ادبیات عامیانه این تغییر را به اسم پوسیدگی در آفتاب می‌شناسند. به طور معمول این مواد در مواجهه‌ طولانی مدت با نور UV متحمل تغییر رنگ و خواص مکانیکی از جمله کاهش استحکام کششی و مقاومت در برابر ضربه، شکنندگی، ایجاد ترک و ورقه‌ای شدن می‌شوند. شکستن زنجیره‌های پلیمری و پیوندهای شیمیایی و ایجاد رادیکال است که باعث تضعیف خواص فیزیکی، تغییر رنگ و ورقه‌ای شدن سطوح می‌شود.  

این فرآیند شکستن زنجیره‌های پلیمری همراه با متصاعد شدن گازهای سمی و گلخانه‌ای متان و اتیلن است که استشمام آن‌ها می‌تواند برای سلامتی بسیار خطرناک باشند. بنابراین توصیه می‌شود در این شرایط بلافاصله از کولر استفاده نشود، چون این بخارهای سمی در مجاری هوا انباشته شده‌اند و بایستی ابتدا شیشه‌های خودرو را پایین کشید تا تهویه انجام شود. هرچند با انجام این کار، گازها وارد جو شده و پدیده گرمایش زمین را در پی خواهد داشت.  البته سرمای شدید یا دمای بالا در مدت زمان طولانی نیز، ساختار پلیمر را متحمل آسیب می‌کند. به همین دلیل است که در ظروف یک بارمصرف پلاستیکی نباید مایعات گرم ریخت یا در فریزر گذاشت تا یخ بزند