وقتی یک اتومبیل با گارد ریل اتوبان تصادف می‌کند، در بیشتر مواقع به آتش سوزی و انفجار می‌انجامد. این آتش سوزی در برخی موارد می‌تواند به منبع سوخت و یا اتومبیلی دیگر نزدیک باشد و خسارت‌های جبران ناپذیری را وارد کند. از همین رو، دانشمندان و محققان زمینه پلیمر به دنبال یافتن راهی برای کاهش این آسیب‌ها با استفاده از پلیمر هستند. به گفته آن‌ها زنجیره کوچکی از پلیمر می‌تواند از این خطرات جلوگیری کند. این فرایند، توسط تیمی از محققان و بر روی ابتدا و انتهای زنجیره‌ای پلیمری انجام و موفقیت آمیز واقع شده است. در این فرایند، کربوکسیل و اسید آمینه، مگا سوپر مولکول‌هایی تشکیل می‌دهند، که به درازای ساختارهای پلیمری هستند، اما با همان معادلات نمی‌شکنند.